article header image
När vi skulle välja dagis var det en sak som var självklart för oss. Det skulle vara ett kollektiv.
Varför var det så då?
Knappast för att jag är gullig och mysig och gillar kollektivboende och att umgås med mina grannar. Nej det handlade om något helt annat: Frihet!
Jag tror inte att man kan driva barn passning på storskaligt statligt maner. Jag tror på frihet men framförallt tror jag att olika människor har olika behov en frihet att själva välja sitt liv.
Och för mig är barnen det viktigaste som finns. Jag vet att jag inte kommer ha tid för mina barn. Dessvärre jobbar jag för mycket och jag är dessutom för snäll för att säga nej när saker dyker upp. Eftersom jag är medveten om att jag är sådan så är det extra viktigt för mig att ge mina barn allt jag kan och se till så de får det så fantastiskt som bara är möjligt… även om jag inte kommer vara där… alltid.
Således när vi letade dagis var det bara föräldrakooperativ som vi tittade på.